European Oral Singing Tradition

Pääajatuksena oli rakentaa yhteistyö verkosto maaseudulla toimivien organisaatioiden välille Euroopassa, jotka keskittyvät paikallisen lauluperinteen säilyttämiseen.

Yhteistyötä tehtiin alueiden aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämisen ja välittämisen, kansanmusiikkitutkimuksen, festivaalitoiminnan, pedagogisen yhteistyön ja materiaalin sekä kulttuurimatkailun kehittämisessä.

Hankkeen tarkoituksena oli kulttuurielämän ja kulttuuriperinteen ylläpitäminen ja elvyttäminen, sosiaalisten siteiden vahvistaminen sukupolvien välillä, kulttuurimatkailu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen näillä aloilla.

Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2012 – 28.2.2014 (24 kuukautta).

Hankkeen kotisivut: https://runolaulu.fi/eost/