Suomalais-ugrilaisten kulttuurien yhteistyöverkosto Pohjoismaissa

Runolaulu-Akatemian ja pohjoismaisten kumppanien yhteisessä esiselvityshankkeessa tavoitteena on rakentaa yhteistyöverkostoa, joka kestävällä ja tasapainoisella tavalla kykenee edistämään suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja niin tutkimuksen kuin kestävälä pohjalla toteutuvan kulttuuritoiminnan, sekä kulttuurimatkailun aloilla. Esiselvityshankkeen aikana pyritään löytämään myös uusia partnereita, ja rakentamaan tulevaisuudessa näihin edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrkivä varsinainen hanke. Tärkeä osuus hankkeessa on erityisesti meänkielen ja kveenien kieliperinteen tutkiminen ja säilyttäminen. Hankkeela on yhtymäkohtia Oulu 2026 -kulttuuripääkaupunkiohjelman kanssa.

Runolaulu-Akatemia suunnittelee myös varsinaista yhteistyöhanketta (regular project) Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisalueiden suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja tutkivien ja tukevien organisaatioiden kanssa. Seuraava hakuaika Interreg Aurorassa päättyy maaliskuun alussa.

Tavoitteena olisi organisoida a) tutkimusta Pohjoismaissa puhuttaviin suomalais-ugrilaisiin vähemmistökieliin (saamenkielet, meänkieli, kveeni, karjala) ja b) tukea kulttuuritoimijoille mm. tarjoamalla esiintymis- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä c) tukea kestävän kulttuurimatkailun kehittymistä alueella. Kaikkiin näihin osa-alueisiin rakennettaisiin yhdessä suunnitellen toimintaohjelma, jossa sisältöön kaikki pääsevät vaikuttamaan. Myös Oulu2026 -hankkeeseen osallistuvia kulttuuritahoja on mukana.

Yhteistyössä olisivat mukana varsinaisina partnereina ainakin Runolaulu-Akatemia ja Oulun yliopiston Gielagas-instituutti (Suomi), Kvensk Finsk Riksförbund, Meänkielen föreeninki, sekä muita partnereita Ruotsista ja ehkä myös Norjasta. Neuvotteluja käydään parhaillaan.