Äänitearkisto

Äänitearkisto

Runolaulu-Akatemian ääni- ja videotallenteet säilytetään Juminkeon äänitearkistossa. Juminkeon äänitearkisto koostuu etupäässä Karjalan tasavallasta tallennetusta aineistosta, mutta sisältää materiaalia myös muilta Venäjän alueilta ja Suomen vienalaiskylistä sekä muualta Kainuusta.

Äänitearkiston luominen alkoi 1980-luvulla, jolta ajalta vanhimmat äänitteet ovat. Materiaalia on karjalaksi, suomeksi, vepsäksi ja venäjäksi. Kansainvälisen yhteistyön kautta myös vielä elävästä vietnamilaisesta suullisesta perinteestä on näytteitä.

Äänitearkiston tietokanta: aanitearkisto.juminkeko.fi