Julkaisut

Julkaisut

Runolaulu-Akatemia julkaisutoiminta liittyy erottamattomasti sen tieteelliseen toimintaan, sen julkistamiseen ja keskustelun herättämiseen. Tällä hetkellä julkaisuja on ilmestynyt toistakymmentä, noin puolet kirjoja ja puolet äänilevyjä. Tulevaisuudessa Runolaulu-Akatemia pyrkii kehittämään myös verkkosivuja julkaisutoiminnan suuntaan. Tällöin sivulle tulee tieteellisiä artikkeleita, videotallenteita ja pedagogista materiaalia.