Käynnissä olevat hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Intangible Cultural Singing Heritage Route
–kulttuurireitin valmisteluhanke

Tavoitteena on tehdä yksityiskohtainen kulttuurireittisuunnitelma ja yhdistää voimia Suomen puolella itärajan tuntumassa kulkevan Runon ja Rajan tien varrella. Valmisteluprosessi laajenee vuosien 2020 ja 2021 aikana Narvan ja Tarton alueelle Virossa, Latvian itäosien alueelle sekä Liettuaan ja mahdollisesti Leningradin alueelle Venäjällä.

Hankkeen aikana valmistellaan yhteistyösopimukset alueiden keskeisten toimijoiden kanssa. Sopimuksissa vahvistetaan haettavan Singing Route -reitin kulku, yhteistyökumppanien roolit, reitin tuleva hallinnointimalli sekä  maakohtaiset alateemat, jota voi olla useita.

Reitin pääteemana ovat alueen kulttuurisesti tärkeät ja arvokkaat lauluperinteet. Suomen, Karjalan tasavallan ja Inkerin alueella runolaulu on keskeinen aineettoman kulttuuriperinnön elementti. Viron alueella on setujen moniäänistä leelo-laulua, joka on jo Unescon luetteloissa, samoin kuin erityisesti Pohjois- ja Itä-Liettuassa tavattava sutartinés-lauluperinne, sekä Baltian maiden laulujuhlaperinne. Näiden lisäksi reitillä voi olla useita sivuteemoja, esimerkiksi sauna (Suomessa ja Virossa), paikalliset ruokaperinteet ja sotamuistomerkit reitin varrella, läntisen ja itäisen kristinuskon kohtaamispaikat, Viron kansallismuseo ja alueiden muutkin museot, sekä seutujen kauniit ja monipuoliset luontokohteet.

SinginHeritage Route -valmisteluhankkeen tu

Singing Route-suomi

Kantele-GO!

Yleistavoite (Karelia CBC): Ohjelma-alueen kulttuuripalvelut ovat helposti saatavissa ja niiden laatu on hyvä.

Hankkeen omat tavoitteet: Kantelemusiikin moninaisuus ja kantelemusiikin näkyvyys lisääntyvät uusien ylirajaisten toimintojen myötä. Nämä sisältävät viisi osa-aluetta:

  1. Kanteleohjelmistot moninaistuvat ja modernisoituvat.
  2. Uusia markkinarakoja kanteleelle tunnistetaan ja testataan.
  3. Kanteleen näkyvyys sosiaalisissa verkostoissa lisääntyy.
  4. Kanteleensoittajien konserttitoimintaa tuotetaan.
  5. Kanteleensoittajat omaksuvat uusia soittotekniikoita.

Kesto: 1.1.2019–31.7.2022.

https://kareliacbc.fi/fi/projects/kantele-go

Päättyneitä hankkeita (valikoima tärkeimmistä)

Ontrei Malisen Kanteleen matkailureitti

Ontrei Malisen Kanteleen matkailureitti -hankkeen tarkoituksena on edistää Vienan Karjalan matkailua hyödyntämällä alueen poikkeuksellisia kulttuuriarvoja. Juminkeolla ja sen yhteistyökumppaneilla, erityisesti Arhippa Perttusen säätiöllä on 20 vuoden kokemus kulttuurimatkailupalvelujen järjestämisessä Vienan Karjalan alueella.

Hankkeen päätavoitteet ovat 1) perustaa Ontrei Malisen kantele -matkailureitti 2) luoda uusia kulttuurisesti kestäviä matkailukohteita, 3) tukea reitin varrella olevia matkailukohteita 4) kansainvälisen markkinoinnin edistäminen, 5) tukea Ontrei Malisen kantele -reitin varrella olevia palveluja , 6) luoda Ontrei Malisen kantele -reitistä myyvä ja turvallinen tuote, jolla on erinomainen asiakaspalvelu. 7) palauttaa Ontrei Malisen kantele takaisin Vienan Karjalaan.

Ontrei Malisen kantele -reitin kotisivut: http://www.juminkeko.fi/ontrei/

PoCoBus

Hankkeen kotisivut: https://runolaulu.fi/pocobus/

European Oral Singing Tradition

Hankkeen kotisivut: https://runolaulu.fi/eost/