Kantele-GO!

Yleistavoite (Karelia CBC): Ohjelma-alueen kulttuuripalvelut ovat helposti saatavissa ja niiden laatu on hyvä.

Hankkeen omat tavoitteet: Kantelemusiikin moninaisuus ja kantelemusiikin näkyvyys lisääntyvät uusien ylirajaisten toimintojen myötä. Nämä sisältävät viisi osa-aluetta:

  1. Kanteleohjelmistot moninaistuvat ja modernisoituvat.
  2. Uusia markkinarakoja kanteleelle tunnistetaan ja testataan.
  3. Kanteleen näkyvyys sosiaalisissa verkostoissa lisääntyy.
  4. Kanteleensoittajien konserttitoimintaa tuotetaan.
  5. Kanteleensoittajat omaksuvat uusia soittotekniikoita.

Kesto: 1.1.2019–31.7.2022.

https://kareliacbc.fi/fi/projects/kantele-go