Intangible Cultural Singing Heritage Route –kulttuurireitin valmisteluhanke

Tavoitteena on tehdä yksityiskohtainen kulttuurireittisuunnitelma ja yhdistää voimia Suomen puolella itärajan tuntumassa kulkevan Runon ja Rajan tien varrella. Valmisteluprosessi laajenee vuosien 2020 ja 2021 aikana Narvan ja Tarton alueelle Virossa, Latvian itäosien alueelle sekä Liettuaan ja mahdollisesti Leningradin alueelle Venäjällä.

Hankkeen aikana valmistellaan yhteistyösopimukset alueiden keskeisten toimijoiden kanssa. Sopimuksissa vahvistetaan haettavan Singing Route -reitin kulku, yhteistyökumppanien roolit, reitin tuleva hallinnointimalli sekä  maakohtaiset alateemat, jota voi olla useita.

Reitin pääteemana ovat alueen kulttuurisesti tärkeät ja arvokkaat lauluperinteet. Suomen, Karjalan tasavallan ja Inkerin alueella runolaulu on keskeinen aineettoman kulttuuriperinnön elementti. Viron alueella on setujen moniäänistä leelo-laulua, joka on jo Unescon luetteloissa, samoin kuin erityisesti Pohjois- ja Itä-Liettuassa tavattava sutartinés-lauluperinne, sekä Baltian maiden laulujuhlaperinne. Näiden lisäksi reitillä voi olla useita sivuteemoja, esimerkiksi sauna (Suomessa ja Virossa), paikalliset ruokaperinteet ja sotamuistomerkit reitin varrella, läntisen ja itäisen kristinuskon kohtaamispaikat, Viron kansallismuseo ja alueiden muutkin museot, sekä seutujen kauniit ja monipuoliset luontokohteet.

Singing Heritage Route -valmisteluhankkeen kotisivut: