Pohjoismainen osallistuminen Kuhmon suomalais- ugrilaiseen kulttuuripääkaupunkivuoteen 2023

Kuhmo sai ensimmäisenä suomalaisena paikkakuntana suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkaupunkivuoden aseman vuodelle 2023. Pian sen jälkeen, kun Kuhmo oli valittu kulttuuripääkaupungiksi, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tämä muutti ratkaisevasti kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa, koska Venäjän suuntaan tehtävä yhteistyö tyrehtyi. Emme halunneet olla yhteistyössä virallisen Venäjän kanssa. Katseita tuli kääntää kohti pohjoista ja Keski- Eurooppaa. Tällöin pohjoismaisten, suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien vähemmistöryhmien osuus nousi merkittäväksi. Saamelaiset, kveenit, metsäsuomalaiset, meänkieliset sekä karjalaiset, virolaiset ja unkarilaiset tulivat olemaan aikaisempaa enemmän esillä suomalais-ugrilaisuutta käsiteltäessä. Pohjoismainen kulttuuripiste antoi merkittävän taloudellisen tuen hankkeelle.

Hankkeen raportti:
Raportti pohjoismaisen hankkeen toteutumisesta 2022-2023