Kuhmon suomalais-ugrilainen kulttuuripääkaupunkivuosi 2023

Kuhmon kaupunki valittiin vuoden 2023 suomalais-ugrilaiseksi kulttuuripääkaupungiksi. Kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut merkittävä virstanpylväs suomalais-ugrilaisten kulttuurien ja kielten säilyttämisessä ja elvyttämisessä. Kuhmo on panostanut erityisesti kulttuurimatkailun kehittämiseen ja pohjoismaisten yhteyksien vahvistamiseen.

Kuhmon kulttuuripääkaupunkivuosi on tarjonnut ainutlaatuisen tilaisuuden nostaa esiin vähemmistökielten ja -kulttuurien merkitys, ja samalla edistää kulttuurimatkailua. Yhteistyö ja yhteyksien luominen ovat mahdollisia myös haastavissa kansainvälisissä tilanteissa. Kulttuuri on yksi keino ylittää erimielisyydet ja rakentaa siltoja eri kansojen ja kulttuurien välille.

Seminaarit ja Kulttuurimatkailu

Kulttuurimatkailun kehittäminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista Kuhmon kulttuuripääkaupunkivuodelle. Kuhmossa pidettiin pohjoismaisten osallistujien kesken seminaari kesäkuussa 2022. Seminaarissa korostui kulttuurimatkailun merkitys Kuhmolle, erityisesti suhteissa Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan.

Musiikkijuhla Sommelo

Sommelo-festivaali valittiin vuoden päätapahtumaksi, ja se toteutettiin tavallista laajempana ja runsaampana. Pohjoismaat ja pohjoiset kulttuurit olivat erityisen hyvin esillä, ja festivaali keräsi yhteensä noin 7000 konserttikäyntiä.

Elokuun Elokuvat

Yhteistyössä Pajakkakino-teatterin ja Juminkeon kanssa järjestettiin suomalais-ugrilaisten elokuvien viikko elokuussa 2023. Elokuvat kertoivat eri suomalais-ugrilaisten kulttuurien ominaispiirteistä ja nykytilasta, ja ne saivat laajaa huomiota.

Kulttuuripääkaupunkivuoden sivut: https://runolaulu.fi/suomalais-ugrilainen-kulttuuripaakaupunki-2023/