Pekka Huttu-Hiltunen

Pekka Huttu-Hiltunen

Kansanmusiikin tutkija MuT Pekka Huttu-Hiltunen (s. 1954) työskentelee Runolaulu-Akatemian johtajana. Hänen väitöskirjansa Länsivienalainen runolaulu 1900-luvulla on musiikkiantropoginen tutkimus kuuden runolaulajan laulutyylistä ja runolaulun kulttuurisesta merkityksestä. Huttu-Hiltunen on työskennellyt pitkään musiikinopettajana ja musiikkiopiston rehtorina Kuhmossa. Varsinaisen ammattinsa ohella hän on myös esiintynyt laulajana 1960-luvulta lähtien.

 

JULKAISTUT TIETEELLISET ARTIKKELIT

 • Kuhmon musiikinopetuskokeilu. Kaiku. Kainuun kulttuurin vuosikirja 1990.
 • Anni Lehtosen runolauluoppi. Tuulen jäljillä. Kalevalaseuran vuosikirja 1999. Toim. Sirkka-Liisa Mettomäki.
 • Kansanmusiikin kenttätutkimusta. Alusta. Sibelius-Akatemian jatkokoulutuslehti 1/2004.
 • Kansanmusiikin tutkimusta projektitoimintana. Musiikki, perinne ja tutkija. Etnomusikologista kulttuurintutkimusta Joensuusta. Toim. Pekka Suutari ja Elina Paukkunen. 2004.
 • Runolaulun uusi tuleminen. Kantele, runolaulu ja itkuvirsi. Toim. Pekka Huttu-Hiltunen &  al. Juminkeko 2009.
 • Runolaulu, ikivanha laulutapa. Kalevalamittaisen runon tulkintoja, Kalevalaseuran vuosikirja 2010.
 • Kulttuurien kohtaamiset ja laulun merkitys ihmiselle. Sommelon säikeitä 2011. Juminkeko.
 • Runolaulu ei ole kuollut. Laulu kulttuurisena kommunikaationa. 2011. Juminkeko / Runolaulu-Akatemia.

MONOGRAFIAT

 • Länsivienalainen runolaulu 1900-luvulla. Kuuden runolaulajan laulutyylin kulttuurisensitiivinen musiikkianalyysi. Sibelius-Akatemia ja Juminkeko. 2008.

TOIMITTAJANA KOKOOMAJULKAISUISSA

 • Kantele, runolaulu ja itkuvirsi 2009. Yhdesä Frogin, Janne Seppäsen ja Eila Stepanovan kanssa.
 • Sommelon säikeitä 2011. Yhdessä Frogin, Janne Seppäsen, Eila Stepanovan ja Riikka Nevalaisen kanssa.
 • Laulu kulttuurisena kommunikaationa 2011. Yhdessä Frogin, Janne Seppäsen, Eila Stepanovan ja Riikka Nevalaisen kanssa.

KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUS- JA JULKAISUPROJEKTIT

 • Tutkija-koordinaattori hankkeessa: Song and singing as cultural communication: Culture-sensitive description, comparison and study of change of the narrative song traditions in the Uralic and Slavic ethnic groups in the surroundings of the White Sea region. 2011 – 2013.
 • Runolaulu kulttuurisen kommunkaation muotona / Runosong as a form of cultural communication. Monografia. Suuniteltu julkaistavaksi 2013.

TAITEELLINEN TOIMINTA (lyhennelmä)

 • Olen ollut useissa kuoroissa laulajana, muusikkona ja johtajana. Olen esiintynyt TV-ohjelmissa sekä TV-elokuvassa laulusolistina.
 • Laulajana olen tehnyt yhteistyötä kitaristi Mari Mäntylän kanssa (englantilaiset luuttulaulut).
 • Olen myös esiintynyt kansanmuusikkona, erityisalueena runolaulu sekä kainuulaiset rekilaulut.
 • Olin asiantuntijana mukana National Geographyn The Lord of the Rings –elokuvan tausta-aineiston kartoittamisessa ja esiinnyn elokuvan trailer-nauhalla.
 • Oulun läänin taidetoimikunta myönsi minulle vuonna 2001 taidetunnustuksen toiminnastani läänin kulttuurielämän hyväksi.
 • Elias Lönnrot -seura nimesi minut Vuoden 2011 Eliakseksi.

TYÖHISTORIA (lyhennelmä)

 • Runolaulu-Akatemian johtaja 2010-
 • Juminkeko-säätiö, kansanmusiikin tutkimusprojektin johtaja (päätoimi) 2006-
 • Kuhmon kaupunki, kansanmusiikin tutkimusprojektien (lukuisia) johtaja 1998-2005
 • Kuhmon kaupunki, musiikkioppilaitoksen rehtori 1993–2006
 • Kuhmon kaupunki, yläasteen ja lukion musiikin lehtori 1987–1997
 • Vuosina 1975-1987 musiikinopettajan ja muita opettajan tehtäviä Raahessa, Kuhmossa ja Utsjoella.

KOULUTUS (lyhennelmä)

 • MuT (musiikin tohtori), tutkijakoulutus. Sibelius-Akatemia 2009.
 • Maisterintutkintooni sisältyvän pro gradu -tutkielman aiheena oli musiikinopettajan laajennetun työkuvan kokeilu Kuhmossa 1988–1993. Se oli raportti koko paikkakunnan musiikkielämään työnsä ulottavan musiikinopettajan työkuvan kokeilusta, jota toteutin työhöni liittyen mainittuina vuosina.
 • Suoritetut muut tutkinnot: Peruskoulun luokanopettajan tutkinto, Kajaanin OKL 1980, Musiikinopettajan tutkinto 1987, Musiikin kandidaatti (180 ov.) 1994, maisterin promootio 1997, (MuM), Sibelius-Akatemia.