Laulustahan mua lakehen vei

Laulustahan mua lakehen vei ja muita Maria Feodorovan lauluja

Maria Feodorova (1909-2000) oli parhaita meidän päiviimme eläneitä vienalaisia suullisen perinteen taitajia. Hänet tunnettiin laajalti hyvästä lauluäänestään ja monipuolisesta lauluohjelmistostaan. Useat kerääjät ovat tallentaneet Marian lauluja, loruja, sananlaskuja, tarinoita ja muistitietoa. Levyllä kuullaan runolauluja, laululoruja, uudempia kansanlauluja, poliittisia lauluja sekä yksi tsastuska Maria yli 100 laulun repertuaarista.

Laulustahan mua lakehen vei ja muita Maria Feodorovan lauluja: toim. Elina Niiranen. Juminkeko ja Kuhmon musiikkiopisto. (2001)

Vastaa