Länsivienalainen runolaulu 1900-luvulla

Länsivienalainen runolaulu 1900-luvulla

 

Kirjoittaja: Pekka Huttu-Hiltunen
Julkaisuvuosi: 2008
Kustantajat: Sibelius-Akatemia & Juminkeko-säätiö
ISBN 978-952-5385-46-5
ISBN 978-952-5531-46-6
ISSN 1797-9838
ISSN 0788-3757
439 sivua

Kuuden runolaulajan, muun muassa Domna Huovisen ja Jussi Huovisen, laulutyylin kulttuurisensitiivinen musiikkianalyysi. Huttu-Hiltusen väitöskirjatutkimus länsivienalaisesta runolaulusta on ensimmäinen tieteellinen väitöskirja Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla.

Musiikkiantropologisessa tutkimuksessaan Pekka Huttu-Hiltunen on käyttänyt aineistona käsikirjoituksia ja äänitteitä perinnearkistoista, mutta myös omia haastatttelutallenteitaan ja päiväkirjamerkintöjään tutkimusmatkoiltaan noin kymmenen vuoden ajalta.

Vastaa