Elvytys

Elvytys

Musiikki on olemassa vain elävänä, inhimillisen käyttäytymisen (kommunikaation) muotona. Tutkimus- ja tallennustoimintamme jäisi vajaaksi ellemme täydentäisi toimintamuotojamme myös elävällä musisoimisella. Musiikki, jonka tutkijamuusikkomme synnyttävät, on vanhan musiikkiperinteen elvytystä, eläväksi tekemistä.

Elvytykseen liittyy oleellisesti myös koulutus ja harrastustoiminta, jota suuntaamme toiminta-alueemme lapsille ja nuorille. Oman musiikkiperinteen tuntemus lisää alueemme asukkaiden kulttuuritietoisuutta ja itsearvostusta.

Nuas-Piirpauke

Mielestämme  elvytyksen tulee perustua asiantuntemukseen ja kohdealueen oman musiikkiperinteen tuntemukseen. Muutoin lopputuloksena saattaisi olla päinvastainen kehitys kuin mihin pyritään. Tässä mielessä jo kymmenen vuotta jatkunut systemaattinen perinteen tutkimus- ja tallennustoiminta on ollut välttämätön ja oikea tie kohti Kainuun ja Vienan Karjalan oman musiikkiperinteen opettamista ja elvytystä.