Tausta

Runolaulu-Akatemian perustamista alettiin suunnitella jo 1990-luvulla, jolloin Kuhmon musiikkiopiston rehtori Pekka Huttu-Hiltunen hahmotteli kansanmusiikin kehittämishankkeita, joiden yhdeksi tavoitteeksi asetettiin oman kansanmusiikin tutkimukseen keskittyvän laitoksen perustamista. Ensimmäinen Kansanmusiikin tutkimus-, tallennus- ja elvytyshanke saatiinkin alkamaan vuonna 1998.

Runolaulu-Akatemian juuret ovat siis Kuhmon musiikkiopistossa, mutta tärkeänä kumppanina alusta lähtien oli Juminkeko. Vuonna 2006 kansanmusiikin hanketoiminta siirtyikin Juminkeon siipien alle, ja vuonna 2010 Runolaulu-Akatemia perustettiin. Vuodesta 2015 lähtien se siirtyi oman kannatusyhdistyksensä ylläpitämäksi kulttuuri- ja tutkimuskeskukseksi.

Runolaulu-Akatemian toiminnan erityispiirteenä on se, että se toimii runolaulualueella, Itä-Suomessa, Kainuussa ja Kuhmossa. Samalla se on voimakkaasti verkottunut sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Runolaulu-Akatemian toiminnan taustalla vaikuttavia keskeisiä arvoja ovat tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus sekä erilaisuuden kunnioittaminen. Runolaulu-Akatemia on aina korostanut toiminnassaan kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatetta, mikä tarkoittaa että kulttuuriperintöä edistetään – myös elinkeinotoiminnassa – siten että sen perusta samalla vahvistuu.