Organisaatio

Runolaulu-Akatemian ylläpitäjä on Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen puheenjohtaja on professori emeritus Heikki Laitinen. Runolaulu-Akatemian käytännön toimintaa johtaa MuT Pekka Huttu-Hiltunen. Hänen keskeisiin tehtäviinsä kuuluvat tutkimus-, tallennus- ja kehittämistoiminnan yleinen johtaminen, kansainvälisten yhteistyösuhteiden luominen ja ylläpitäminen sekä tutkimushankkeiden suunnittelu ja koordinointi.

Runolaulu-Akatemian eri hankkeissa on vuosien varrella ollut useita tutkija-muusikkoja. Heistä pysyvämpiä ovat olleet MuT Maari Kallberg sekä FM Janne Seppänen. Työntekijätilanne on riippuvainen hankerahoituksesta.

Runolaulu-Akatemian toimistosihteerinä on viimeisten vuosien aikana ollut Kaarina Malinen.