Hankkeet

Runolaulu-Akatemian perustaminen on tapahtunut erilaisiin EU- ja muihin hankerahoituksiin tukeutuen, ja niiden merkitys on edelleen hyvin suuri. Runolaulu-Akatemia näkee hanketoiminnan ennen kaikkea rahoituskanavana, jolla tärkeäksi koettuja toimintamuotoja ja -ideoita voidaan toteuttaa.

Erittäin tärkeitä ovat mm. Suomen Akatemian ja Euroopan Unionin tutkimushankkeet. Runolaulu-Akatemia on toteuttanut tai olut keskeisesti mukana kymmenissä eri hankkeissa, yhteistyössä yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa, sekä kotimaassa että ulkomailla.