Laulu kulttuurisena kommunikaationa

Laulu kulttuurisena kommunikaationa

Proceedings from the Runosong Academy Jubilee Seminar, 8 – 10 October 2010

Laulu kulttuurisena kommunikaationa

Toimittaneet: Pekka Huttu-Hiltunen, Janne Seppänen, Eila Stepanova, Frog, Riikka Nevalainen

Julkaisuvuosi: 2011
Kustantajat: Runolaulu-Akatemia ja Juminkeko
ISBN 978-952-5385-56-4
ISSN 1797-9838

Kirjoittajat:

Frog: FT, Helsingin yliopisto
Hill, Juniper: FT, University College of Cork, Irlanti
Huttu-Hiltunen, Pekka: MuT, Runolaulu-Akatemian johtaja
Ivano, Ljudmila: Tutkija, Karjalan tiedekeskus
Kallberg, Maari: MuT, Runolaulu-Akatemia
Karpova, Galina: Asiantuntija, Petroskoin valtion yliopisto
Koposova, Irina: Dosentti, Petroskoin valiton konservatorio
Kosyreva, Svetlana: Opettaja, Petroskoin valtion konservatorio
Kovyrshina, Julia: Lehtori, Petroskoin valtion konservatorio
Krasnopolskaja, Tamara: Professori, Petroskoin valtion konservatorio
Niemi, Jarkko: Professori, Tampereen yliopisto
Nieminen, Rauno: MuT, soitinrakennuksen lehtori, Ikaalinen
Niiranen, Elina: Tutkija, Tampereen yliopisto
Nikolajeva Svetlana: Dosentti, Petroskoin valtion konservatorio
Shaw, John:  FT, Edinburgin yliopisto, Skotlanti
Shudegova, Nadezhda: Opiskelija, Petroskoin valtion konservatorio
Svhetsova, Vera, Opettaja, Petroskoin valtion konservatorio
Suutari, Pekka: Professori, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
Vlasova, Olga: Asiantuntija, Department for Programs for State Support to Indigenous Peoples under State Committee of the Republic Karelia
Väänänen Timo: MuT

SISÄLTÖ:

John Shaw: What  Gaels Communicate through Song and Singing

Jarkko Niemi: Nenetsien kertova lauluperinne: metodologisia kysymyksiä

Frog: Multiform and Meaning: Playing with Variation and Referentiality in Kalevalaic Epic

Julia Kovyrshina: Starina Länsi-Pomorian perinnekulttuurissa: kansanperinnelajin aika- ja tilannesidonnaisuus (venäjänkielinen)

Maari Kallberg: Vienanjoiku vuoden 1915 valossa

Svetlana Nikolajeva: Karjalaisten joikujen kommunikatiivisesta funktiosta: arkaaisten laulutapojen alkuperän ongelmista (venäjänkielinen)

Vera Shvetsova: Vienankarjalaisten häiden musiikkiperinnelajit kulttuurikommunikaation keinona (venäjänkielinen)

Galina Karpova: Kommunikatiivisuuden ilmenemismuodoista Kuolan saamelaisten lauluperinteessä

Juniper Hill: Kulttuurisen vaihdon historiaa suomalaisessa ja ruotsalaisessa rallatuksessa

Pekka Suutari: Petroskoin kansanmusiikkiskene: nekökulma nykypäivän karjalaisuuteen

Elina Niiranen: Modernisaatio ja vienalainen laulu 1920-luvulta 1950-luvulle

Ljudmila Ivanova: Karjalaisen runolaulajan henkilökuva 1930-luvun elämänkertomuksissa (venäjänkielinen)

Timo Väänänen: Kanteleen kielin

Tamara Krasnopolskaja: Musiikillis-poeettisen ”perinteisen improvisaation” kulttuuri kommunikaatioalueena: Luoteis-Venäjän suomalais-ugrilaisten etnosten kansarunousaineiston perusteella (venäjän kielinen)

Svetlana Kosyreva: Vjatkan marien lauluissa esiintyvät  vokaali-ilmiöt kulttuurikommunikaation keinoina (venäjänkielinen)

Nadezhda Shudegova: Pohjoisudmurtilaiset improvisaatiolaulut – krez’: kommunikaatio ja persoona (venäjänkielinen)

Pekka Huttu-Hiltunen: Runolaulu ei ole kuollut

Rauno Nieminen: Vaskikanteleen uusi tuleminen

Irina Koposova; Runosävelmän funktiot Karjalan ja Suomen säveltäjien Sampo-sävellyksissä (venäjänkielinen)

Olga Vlasova: Karjalaisen Oma pajo -kansankuoron sosiokulttuurisessa toiminnasta karjalaisen etnisen mobilisaation prosessin viitekehyksessä (venäjänkielinen)

Vastaa