Song as Cultural Communication

Song as Cultural Communication

Proceedings from the Runosong Academy Jubilee Seminar, 8 – 10 October 2010

Editors: Pekka Huttu-Hiltunen, Janne Seppänen, Eila Stepanova, Frog, Riikka Nevalainen
Publication Year: 2011
Publishers: Runosong-Academy and Juminkeko
ISBN: 978-952-5385-56-4
ISSN: 1797-9838

Authors:

Frog: PhD, University of Helsinki
Hill, Juniper: PhD, University College of Cork, Ireland
Huttu-Hiltunen, Pekka: Master of Music, Director of the Runosong Academy
Ivano, Ljudmila: Researcher, Karelian Research Center
Kallberg, Maari: Master of Music, Runosong-Academy
Karpova, Galina: Specialist, Petrozavodsk State University
Koposova, Irina: Associate Professor, Petrozavodsk State Conservatory
Kosyreva, Svetlana: Teacher, Petrozavodsk State Conservatory
Kovyrshina, Julia: Lecturer, Petrozavodsk State Conservatory
Krasnopolskaja, Tamara: Professor, Petrozavodsk State Conservatory
Niemi, Jarkko: Professor, University of Tampere
Nieminen, Rauno: Master of Music, lecturer in instrument building, Ikaalinen
Niiranen, Elina: Researcher, University of Tampere
Nikolajeva Svetlana: Associate Professor, Petrozavodsk State Conservatory
Shaw, John: PhD, University of Edinburgh, Scotland
Shudegova, Nadezhda: Student, Petrozavodsk State Conservatory
Svhetsova, Vera: Teacher, Petrozavodsk State Conservatory
Suutari, Pekka: Professor, University of Eastern Finland, Karelia Research Institute
Vlasova, Olga: Specialist, Department for Programs for State Support to Indigenous Peoples under State Committee of the Republic Karelia
Väänänen Timo: Master of Music

Content

John Shaw: What  Gaels Communicate through Song and Singing

Jarkko Niemi: Nenetsien kertova lauluperinne: metodologisia kysymyksiä

Frog: Multiform and Meaning: Playing with Variation and Referentiality in Kalevalaic Epic

Julia Kovyrshina: Starina Länsi-Pomorian perinnekulttuurissa: kansanperinnelajin aika- ja tilannesidonnaisuus (venäjänkielinen)

Maari Kallberg: Vienanjoiku vuoden 1915 valossa

Svetlana Nikolajeva: Karjalaisten joikujen kommunikatiivisesta funktiosta: arkaaisten laulutapojen alkuperän ongelmista (venäjänkielinen)

Vera Shvetsova: Vienankarjalaisten häiden musiikkiperinnelajit kulttuurikommunikaation keinona (venäjänkielinen)

Galina Karpova: Kommunikatiivisuuden ilmenemismuodoista Kuolan saamelaisten lauluperinteessä

Juniper Hill: Kulttuurisen vaihdon historiaa suomalaisessa ja ruotsalaisessa rallatuksessa

Pekka Suutari: Petroskoin kansanmusiikkiskene: nekökulma nykypäivän karjalaisuuteen

Elina Niiranen: Modernisaatio ja vienalainen laulu 1920-luvulta 1950-luvulle

Ljudmila Ivanova: Karjalaisen runolaulajan henkilökuva 1930-luvun elämänkertomuksissa (venäjänkielinen)

Timo Väänänen: Kanteleen kielin

Tamara Krasnopolskaja: Musiikillis-poeettisen “perinteisen improvisaation” kulttuuri kommunikaatioalueena: Luoteis-Venäjän suomalais-ugrilaisten etnosten kansarunousaineiston perusteella (venäjän kielinen)

Svetlana Kosyreva: Vjatkan marien lauluissa esiintyvät  vokaali-ilmiöt kulttuurikommunikaation keinoina (venäjänkielinen)

Nadezhda Shudegova: Pohjoisudmurtilaiset improvisaatiolaulut – krez’: kommunikaatio ja persoona (venäjänkielinen)

Pekka Huttu-Hiltunen: Runolaulu ei ole kuollut

Rauno Nieminen: Vaskikanteleen uusi tuleminen

Irina Koposova; Runosävelmän funktiot Karjalan ja Suomen säveltäjien Sampo-sävellyksissä (venäjänkielinen)

Olga Vlasova: Karjalaisen Oma pajo -kansankuoron sosiokulttuurisessa toiminnasta karjalaisen etnisen mobilisaation prosessin viitekehyksessä (venäjänkielinen)

Leave a Reply